Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΥΣ των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
«ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ»
Tηλ.: 2112138032

Το Κε.Δι.Βι.Μ «ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ» διεξάγει πρόγραμμα επιμόρφωσης 200 ωρών για την κατάρτιση Εκπαιδευτών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΥΣ των ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα αυτό προσδοκά να
καταστήσει τους εκπαιδευομένους ικανούς στο:
ü  να αποσαφηνίσουν τις έννοιες της εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης,
ü  να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων,
ü  να μπορούν να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες,
ü  να κάνουν σωστή χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων έτσι ώστε να επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων,
ü  να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.
ü  Να κατανοήσουν τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και να τις εφαρμόσουν
ü  Να κατανοήσουν τον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν την γνώση οι ενήλικες
ü  να γνωρίζουν τους κανόνες που διέπει η δυναμική της ομάδας και το ρόλο τους, ως εκπαιδευτές στην ομάδα,
ü  να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα του επαγγελματισμού στην εκπαίδευση ενηλίκων.
ü  Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ευελιξίας των προγραμμάτων σπουδών, έτσι ώστε να επαναπροσδιορίζονται οι στόχοι, τροποποιώντας το περιεχόμενο και προσαρμόζοντάς το, κάθε φορά στις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Τρόπος παρακολούθησης:

Σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης -moodl (e-learning), οι εκπαιδευόμενοι σε αυτοδιαχειριζόμενο χρόνο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία, μελετούν το υλικό που αναρτάται σταδιακά και υποβάλλονται σε τεστ αξιολόγησης / ενότητα.
Ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί με τον εκπαιδευόμενο τηλεδιάσκεψη για την επίλυση αποριών, ανά 15 ημέρες η όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Οι εκπαιδευόμενοι για να πάρουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει
Κόστος προγράμματος:
450 ευρώ (45ευρώ/ενότητα). Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται τμηματικά και η εξόφληση γίνεται 15 μέρες πριν το τέλος του προγράμματος.
Έκπτωση 10% σε ανέργους ( φωτοτυπία κάρτας ανεργίας)
Διάρκεια:
200 ωρών - 3μηνης διάρκειας
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ø  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( 20 ώρες)
Ø  ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ( 20 ώρες)
Ø  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΔΕ    ( 20 ώρες)
Ø  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ( 20 ώρες)
Ø  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ( 20 ώρες)
Ø  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ( 20 ώρες)
Ø  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΔΕ ( 20 ώρες)
Ø  ΕΥΕΛΙΞΙΑ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ σύμφωνα με τις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ( 20 ώρες)
Ø  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ( 20 ώρες)
Ø  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ( 20 ώρες) (Σήμερα αποτελεί έναν μηχανισμό κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, με πολυεπίπεδους στόχους:
Ø  Την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, για την αντιμετώπιση της ανεργίας
Ø  Την προσωπική ανάπτυξη, για την καλύτερη διαχείριση του εαυτού και των εφοδίων που διαθέτει ο καθένας, σε συνάρτηση με την εργασιακή αποκατάσταση
Ø  Τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που σχετίζονται όχι μόνον με την ανεργία και το χαμηλό εισόδημα αλλά και με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης)


Οι υποψήφιοι που έχουν επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων από το «ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ»  έχουν τη δυνατότητα να αφαιρέσουν τις ενότητες που έχουν διδαχθεί, διαμορφώνοντας την τιμή του προγράμματος ανάλογα με τις ενότητες που θα παρακολουθήσουν.
Όσοι έχουν παρακολουθήσει ανάλογο πρόγραμμα σε κάποιον άλλο φορέα, μπορούν επίσης να αφαιρέσουν τις ενότητες που έχουν διδαχθεί, προσκομίζοντας την βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος που έχει παρακολουθήσει, τις εργασίες και τις μικροδιδασκαλίες που έχουν εκπονηθεί, καθώς και τον αναλυτικό βαθμό αξιολόγησής τους από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι ώστε να αφαιρέσουν τις ενότητες που έχουν ήδη διδαχτεί, και να προσαρμόσουν ανάλογα την τιμή του προγράμματος.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι του προγράμματος:
Δρ. Αναστασία Αθανασούλα - Ρέππα
Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων


Δρ. Μαρία Κλάδη – Κοκκίνου Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε στη σελίδα "Διάφορα Θέματα" το άρθρο "Πως να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας".

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Διαβάστε στη σελίδα "Διάφορα Θέματα" το άρθρο:
  Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Παράγοντες που συντελούν σε μια βιώσιμη ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Information and Communication Technologies (ICT) in education. Factors which contribute to a sustainable use of ICT in education.
Διαβάστε στη σελίδα "Διάφορα άρθρα" την έρευνα για την ενσωμάτωση των Διαδραστικών Πινάκων και του Ίντερνετ στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». Επιστημονική Ευθύνη: Εργαστήριο Κοινωνικής & Πειραματικής Ψυχολογίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης 120 ωρών που υλοποιείται με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης με θέμα:
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία λειτουργεί με ευθύνη του ΕΚΔΔΑ σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ 159230/9/2010) ΚΩΔ.395/03-09-2013
Ο Φορέας «Παιδείας Λόγος» στα πλαίσια της δια βίου Μάθησης, υλοποιεί πρόγραμμα εξαμηνιαίας διάρκειας 120 ωρών με θέμα :
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»
Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της συνδυαστικής μάθησης .                                    Την Επιστημονική ευθύνη, την επιμέλεια και το σχεδιασμό του επιμορφωτικού προγράμματος έχει το Εργαστήριο Κοινωνικής & Πειραματικής Ψυχολογίας του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
-        Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-        Σε εκπαιδευτικούς συμβούλους και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης.

Σκοπός & Στόχος του προγράμματος είναι :
Να υποβοηθήσει τους εκπαιδευτικούς (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς συμβούλους και διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης) στην διαχείριση των διαπροσωπικών τους σχέσεων με διδασκόμενους, συναδέλφους και γονείς, στο χώρο του σχολείου ως προς δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού ως προς την ψυχολογική πλευρά των σχέσεων μέσα στο σχολείο. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παροχή γνώσεων και μεθόδων ή τεχνικών για τη διαχείριση των διαπροσωπικών σχέσεων και των συνεπειών τους για τον διδάσκοντα, τον διδασκόμενο, το σχολείο και τον γονέα/κηδεμόνα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
·        Ενδοσχολικές διαπροσωπικές σχέσεις και εργασιακές απαιτήσεις στο σχολείο.
·        Ο διδάσκων και οι άλλοι: αυτογνωσία και  αυτορρύθμιση έναντι των άλλων, επαγγελματική  εξουθένωση και οικονομία προσωπικών πόρων.
·        Η σχέση του διδάσκοντα με το διδασκόμενο: συνέπειες για την προσαρμοστικότητα του διδασκόμενου.
·        Ο διδάσκων και η τάξη σε κρίση.  Απειλές από τις ενδοσχολικές σχέσεις.
·        Η τριγωνική σχέση διδάσκων-διδασκόμενος-γονέας/κηδεμόνας. 
·        Σχέσεις γονέα – παιδιού από τη σκοπιά του διδάσκοντος.
·        Ο διδάσκων και το σχολείο προς την κοινότητα.
·        Μέθοδοι διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ διδασκόντων, στελεχών της εκπαίδευσης και μελών της σχολικής κοινότητας.
·        Τεχνικές αυτογνωσίας και αυτορρύθμισης του διδάσκοντος.
·        Μέθοδοι διαχείρισης σχέσεων μέσα στην τάξη.
·        Μέθοδοι διαχείρισης κρίσεων μέσα στην τάξη.
·        Από το μαθητή στο γονέα/κηδεμόνα  και από τον γονέα/κηδεμόνα στον μαθητή μέσω του διδάσκοντος.
·        Ο διδάσκων προς την κοινότητα.
Διδάσκοντες Εισηγητές:
Παναγιώτης Κορδούτης. Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας των Διαπροσωπικών Σχέσεων   του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Σμαράγδα Καζή. Επίκουρος Καθηγήτρια της Εξελικτικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Μαρία Κλάδη – Κοκκίνου. Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.

Τρόπος παρακολούθησης:
Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν δύο δια ζώσης διήμερα (Σ/Κ) και θα ακολουθήσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την οποία θα αξιολογηθούν με εργασία και 2 τεστ.
Έναρξη μαθημάτων Φεβρουάριος 2014
H αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται συμπληρωμένη στο:
Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 ευρώ  και καταβάλλεται σε 2 δόσεις.
Τμήματα για δια ζώσης συναντήσεις θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ακόμα  (όσοι βρίσκονται μακριά από τις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, Αθήνα – Θεσ/νίκη και αδυνατούν να παρακολουθήσουν, λόγω κόστους μετακινήσεων ) υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω live streaming ( σύνδεση μέσω  υπολογιστή και  παρακολουθείτε το μάθημα με εικόνα και ήχο, συμμετέχετε με παρεμβάσεις, απορίες, ερωτήσεις).  
Πληροφορίες: στην ιστοσελίδα www.paideiaslogos.com

Τηλέφωνα: 2112138032 - 6946254158 vod –