Υπό την αιγίδα του Τμήματος Ψυχολογίας διοργανώνεται το
 
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνική Κοινότητας Ανάλυσης Συμπεριφοράς,
 
 
το οποίο θα διεξαχθεί στις
 
28-29 Νοεμβρίου
 
στο
 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, .
 
Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε με ανακοίνωση ή παρακολούθηση, παρακαλείσθε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ΕΚΑΣ
 
http://behaviorism.panteion.gr